doc. Ing. Michal Dohnal, Ph.D.

místnost
D2091
telefon
+420 22435 4337
konzultace
Dle dohody
výuka v aktuálním semestru
odborné zaměření

Dlouhodobě se zabývám numerickým modelováním proudění vody a transportu rozpuštěných látek v přírodních pórovitých formacích. Zajímá mě především parametrizace hydraulických vlastností půdy a s ní spojené inverzní stanovení parametrů proudění vody a transportu rozpuštěných látek v modelech nenasycené zóny. Aktivity na experimentálních povodích v Jizerských horách a na Šumavě mi umožňují rozšířit zaměření do oborů experimentální hydrologie a meteorologie. Specificky se jedná například o odhad evapotranspirace, vyhodnocení bilance povodí, nebo provádění a vyhodnocení infiltračního pokusu.

vedené závěrečné práce
vybrané publikace

Dohnal, M.; Dušek, J.; Vogel, T. Improving Hydraulic Conductivity Estimates from Minidisk Infiltrometer Measurements for Soils with Wide Pore-Size Distributions. Soil Science Society of America Journal. 2010, 74 (3), 804-811. ISSN 0361-5995.  https://doi.org/10.2136/sssaj2009.0099

Skala, V.; Dohnal, M; Votrubova, J.; Dusek, J; Šácha, J; Jelínková, V. Hydrological and thermal regime of a thin green roof system evaluated by physically-based model. Urban Forestry & Urban Greening. 2020, 48. ISSN 1618-8667. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2020.126582

Bagarello, V.; Dohnal, M.; Iovino, M.; Lai, J., Correspondence between theory and practice of a Beerkan infiltration experiment. Vadose Zone Journal. 2022, 21(5), 1-14. ISSN 1539-1663.  https://doi.org/10.1002/vzj2.20220

Dohnal, M.; Vogel, T.; Dušek, J.; Votrubová, J.; Tesař, M. Interpretation of ponded infiltration data using numerical experiments. Journal of Hydrology and Hydromechanics. 2016, 64(3), 289-299. ISSN 0042-790X. https://doi.org/10.1515/johh-2016-0020

Skalová, V.; Dohnal, M.; Votrubová, J.; Vogel, T.; Šanda, M. Inter-annual variability of catchment water balance in a montane spruce forest. Hydrological Sciences Journal – Journal Des Sciences Hydrologiques. 2022, 67(10), 1546-1560. ISSN 0262-6667. https://doi.org/10.1080/02626667.2022.2093643