Výuka v terénu

kód
141VYV1
zakončení
z
rozsah
0+2
anotace

Část organizovaná Katedrou hydrauliky a hydrologie (K141): Praktické osvojení dovedností a prohloubení znalostí získaných v předmětech hydraulika a hydrologie. Vyhodnocování průtoku (Berounka v profilu Srbsko) z měřeného rychlostního pole hydrometrickou vrtulí a pomocí hladinových plováků. Nivelace sklonu hladiny. Určení Manningova součinitele drsnosti.
Část organizována Katedrou hydromeliorací a krajinného inženýrství (K143): Popis půdního profilu, odběr půdních vzorků, měření vlhkosti, měření vlhkostního potenciálu, měření hydraulické vodivosti a výtopový infiltrační pokus.

podmínky pro zápočet
  • osobní aktivní účast na cvičení
  • úspěšné odevzdání zprávy o měření v den měření na místě (spojené s obhajobou a kontrolou naměřených a vypočtených hodnot)
  • absolvovaná pedologická část (K143)
  • bezpodmínečně nutnou součástí úspěšného ukončení měření je předání nepoškozeného inventáře
  • hrubé porušení kázně ohrožující bezpečnost povede k vyloučení z měření a neudělení zápočtu