Hydraulika

 

Hydraulika je technická disciplína aplikující teoretické poznatky mechaniky tekutin zabývající se mechanickým chováním tekutin jak v klidu, tak zejména při jejich pohybu. Studenti se v rámci předmětů spadající do této oblasti seznámí s postupy nezbytnými  při řešení různých problémů spojených s výskytem tekutin, ve stavební praxi zejména vody. Jedná se zejména o stanovení zatížení konstrukcí stojatou i tekoucí vodou, problematiku spojenou s tlakovým prouděním v potrubí a prouděním o volné hladině v korytech a kanálech.

V oblasti výzkumu se zabýváme problematikou spojenou s prouděním různých kapalin, nejčastěji vodou, ale např. i směsí kapaliny a pevných částic. Jedná se jak o výzkum obecnějšího charakteru (základní výzkum), tak i o optimalizace návrhů konkrétních hydrotechnických staveb a jiných vodohospodářských děl i různých průmyslových aplikací z hlediska jejich hydraulického fungování. Při základním i aplikovaném výzkumu využíváme prostředky matematického a fyzikálního modelování.

Předměty