Projekt 2

kód
141PZ02
zakončení
kz
rozsah
0+4
anotace

Projekt slouží k zintenzivnění spolupráce mezi studentem a odborným pracovištěm. Při řešení projektu studenti využívají získaných vědomostí z hydrauliky, hydrologie a ostatních souvisejících technických a přírodních disciplín. Probíhá pod vedením pracovníků katedry, nejlépe přímo u vedoucího bakalářské práce. V případě Katedry hydrauliky a hydrologie jsou nabízeny práce v oblasti úprav a revitalizací vodních toků, říční hydrauliky, hydrologie malého povodí, podpovrchové hydrologie, hydrologie urbanizovaných povodí a hydraulické dopravy.