Projekt 2

code
141PZ02
final evaluation
kz
time allocation
0+4
summary

Projekt slouží k zintenzivnění spolupráce mezi studentem a odborným pracovištěm. Při řešení projektu studenti využívají získaných vědomostí z hydrauliky, hydrologie a ostatních souvisejících technických a přírodních disciplín. Probíhá pod vedením pracovníků katedry, nejlépe přímo u vedoucího bakalářské práce. V případě Katedry hydrauliky a hydrologie jsou nabízeny práce v oblasti úprav a revitalizací vodních toků, říční hydrauliky, hydrologie malého povodí, podpovrchové hydrologie, hydrologie urbanizovaných povodí a hydraulické dopravy.