Katedra hydrauliky a hydrologie
AKTUÁLNĚ:
Nová PhD pozice v rámci česko-německého projektu MERGOSAT / 27. 5. 2024
Doktorská pozice s plně hrazeným projektovým úvazkem.