Kontakty

 

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Katedra hydrauliky a hydrologie
Thákurova 7
166 29 Praha 6

IČO: 68407700
DIČ: CZ68407700

Vedoucí katedry

prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc.

místnost: B823

telefon: +420 22435 4341

e-mail: vogel@fsv.cvut.cz


Zástupce vedoucího katedry

prof. Dr. Ing. Václav Matoušek

místnost: B818

telefon: +420 22435 4325

e-mail: v.matousek@fsv.cvut.cz


Sekretariát katedry

Jaroslava Rampasová

místnost: B822

telefon: +420 22435 4343

email: k141@fsv.cvut.cz