Projekt 2

Frontální výuka neprobíhá. Výuka spočívá v kombinaci pravidelných individuálních konzultací a samostudia.