Hydraulika 3

kód
141HY3V
zakončení
z,zk
rozsah
2+2
anotace

Předmět doplní v hydraulice mírně pokročilému studentovi důkladné  znalosti a schopnost jejich tvůrčího využití v oblasti fyzikálních zákonitostí proudění kapaliny a zásad jeho matematického a fyzikálního modelování. Dále jej naučí používat získané znalosti při řešení složitých aplikací proudění kapaliny v inženýrské praxi.

literatura

Mariott M.: Nalluri And Featherstone's Civil Engineering Hydraulics: Essential Theory with Worked Examples. Sixth Edition. Wiley-Blackwell, 2016. ISBN 9781118915639

Chadwick A., Morfett J., Borthwick M.: Hydraulics in Civil and Environmental Engineering. Sixth Edition. CRC Press, 2021. ISBN 9780367460891

Hamill L.: Understanding Hydraulics. Palgrave/Macmillan, 2011. ISBN 9780230242753

podmínky pro zápočet

Odevzdání a schválení domácích úkolů a laboratorních elaborátů.

podmínky pro zkoušku

Zápočet.

Zkouška má písemnou a ústní část.