Výuka v terénu

 

Organizační pokyny

Výuka v terénu proběhne ve dnech 21. 5. až 23. 5. 2024. Zapisujte se na jednorázové akce vypsané v KOSu k Výuce v terénu. Jedná se o 2 dny měření v rámci Výuky v terénu: část hydrometrovaní a část pedologie. Každý student si zapsáním na jednu akci v KOSu vybere jednu měřickou skupinu (skupinu I nebo II), v níž absolvuje obě části výuky. Rozvrh měření jednotlivých skupin:


část hydrometrovaní (K141)
část pedologie (K143)
Skupina I 21. 5. 2024 od 8:15 hod 22. 5. 2024 od 9:00 hod
Skupina II 22. 5. 2024 od 8:15 hod 23. 5. 2024 od 9:00 hod


Akce jsou společné pro specializace V a Z. K úspěšnému absolvování je nutná účast na obou částech výuky (hydrometrovaní a pedologie). Pozdější přesuny mimo zápis v KOSu jsou nepřípustné. Každý student tedy absolvuje celkem 2 samostatné dny měření v terénu. Vzhledem k dobré dopravní dostupnosti se předpokládá na každý den měření příjezd z Prahy. Po dobu vlastního měření a jeho vyhodnocování je k dispozici zázemí budovy Fakulty stavební ČVUT (židle, stoly, věšáky, WC).

Pokyny k části měření Hydrometrování
Sraz studentů na část měření Hydrometrování je vždy v 8:15 hod v obci Srbsko před budovou fakulty v ulici Na Břiči (mezi domy č. p. 44 a 79; GPS: 49°56'30.1"N 14°07'53.2"E). K přepravě je možné použít vlakové spojení ČD – Praha hl. n. – Srbsko s odjezdem dle aktuálního grafikonu v 7:15 hod. Pozdní příjezdy mimo zpoždění tohoto vlakového spoje nebudou tolerovány.

Pokyny k části měření "pedologie"
Sraz studentů na část měření Pedologie je vždy v 9:00 hod. Místo srazu, nutnost vyhodnocení měření na místě a příprava na pobyt v přírodě viz výše (podrobnosti).

Nutná příprava před měřením v terénu

  • teoretická připravenost na hydrometrování, měření plováky a jejich vyhodnocení a nivelaci (tzn. znalost vybraných částí kapitoly Určení a vyhodnocení průtoku ze skript Kemel, M., Klimatologie, meteorologie, hydrologie. ČVUT, 3. vydání, Praha, 1991 nebo Mattas, D., Praktické cvičení z hydrometrie (návod), Praha, 2001)
  • měření je nutné na místě vyhodnotit a odevzdat (viz níže), proto je vhodné se vybavit psacími a rýsovacími potřebami, případně kalkulačkou
  • připravte se na celodenní pobyt v přírodě – měření bude probíhat za každé meteorologické situace (sledujte předpověď počasí – holinky/sluneční brýle, náhradní oblečení apod.)
zadání cvičení
. Zpráva z hydrometrické části měření

Předvyplněná zpráva - vhodné vytisknout a vzít s sebou na měření.

. Formuláře

Záznam měření - plovákování, hydrometrování a nivelace.