Experimentální hydroklimatologie

kód
141XEXH
zakončení
z
rozsah
1+1
anotace

Kurz nabízí ucelený přehled meteorologických, hydrologických a klimatických měření používaných ve pro účely monitoringu ve stavebnictví, environmentálním a vodohospodářském inženýrství. Důraz je kladen na principy měření. Diskutován je návrh měření, aktuální standardy a normy.

V druhé části jsou představeny aktuální trendy v monitoringu. Proveden je též přehled možností matematického modelování ve vodním hospodářství a životním prostředí.

literatura

Gordon, N.D., McMahon, T.A. a Finlayson, B.L. 1992: Stream Hydrology. An Introduction for Ecologists. John Wiley & Sons.

Shaw, E.M. 2004: Hydrology in Practice. Routledge Taylor & Francis Group.