Projekt 1

kód
141PZ01
zakončení
kz
rozsah
0+3
anotace

Projekt na Katedře hydrauliky a hydrologie je alternativně zaměřen na modelování vodní složky životního prostředí nebo na samostatnou základní hydrologickou analýzu vybraného povodí. Nabídka dvou variant umožňuje studentům volbu podle své osobní preference. Obě varianty potom nabízejí seznámení s širokou škálou praktických hydrologických problémů a jejich řešení.
     

literatura

Smith, J., Smith, P., Introduction to Environmental Modelling, 2007.

Ven Te Chow et al., Applied hydrology, McGraw-Hill, 1988.

Shaw, E.M., Hydrology in Practice. Routledge Taylor & Francis Group, 2004.

https://www.techlib.cz/en/83721-hydrology

https://www.techlib.cz/en/83738-vadose-zone-hydrology

https://www.techlib.cz/en/83478-hydrogeology