Klimatologie, meteorologie, hydrologie

kód
141KMH
zakončení
z,zk
rozsah
3+2
anotace

Předmět je zaměřen na následující tematické oblasti: Všeobecná cirkulace atmosféry. Klimatické faktory a klimatická pásma. Složení a členění atmosféry, voda v atmosféře. Vzduchové hmoty a atmosferické fronty. Vznik oblaků a srážek. Hydrologický cyklus, hydrologická bilance. Intercepce, infiltrace a výpar. Odtok povrchových vod, transformace povodňové vlny v nádržích a korytech, srážkoodtokové vztahy. Extrémní hydrologické události, hydrologické modely, návrhové veličiny.

literatura

Aguado, E., J.E. Burt: Understanding Weather and Climate, Pearson, 2015.

Ven Te Chow et al., Applied hydrology, McGraw-Hill, 1988.

Maidment, D.R.: Handbook of hydrology. McGraw-Hill, 2007.

Kemel, M., Klimatologie, meteorologie, hydrologie, ČVUT, 2000.

Bednář, J.: Pozoruhodné jevy v atmosféře. Academia, 1989.

Průvodce oborem hydrologie NTK - https://www.techlib.cz/cs/83720-hydrologie