Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D.

místnost
D2094
telefon
+420 22435 4339, +420 603 478 502
konzultace
Dle dohody
výuka v aktuálním semestru
odborné zaměření

Moje zaměření je primárně spojeno s oblastí městského odvodnění a městské hydrologie. V poslední dekádě se věnuji především monitoringu srážek pro městskou hydrologii včetně šíření nejistot a novým konceptům monitorování srážek založeném na odhadu srážkových intenzit z útlumu signálu v telekomunikačních sítích. Dále publikuji své práce na téma monitorování a modelování fyzikálně-chemických veličin v městských povodích, např. modelování transportu tracerů pro odhad exfiltrace/infiltrace z kanalizace či predikci přítoku na ČOV. Zabývám se také experimentální mechanikou tekutin, hydraulikou klíčových objektů v kanalizačních systémech (spadiště, odlehčovací komory atp.) a v neposlední řadě i „rekreační“ hydraulikou (leisure hydraulics) kanálů s divokou vodou či stacionárních surfových vln.

vedené závěrečné práce
vybrané publikace

Blettner, N., Fencl, M., Bareš, V., Kunstmann, H., & Chwala, C. (2023). Transboundary rainfall estimation using commercial microwave links. Earth and Space Science, 10, e2023EA002869. https://doi.org/10.1029/2023EA002869

Špačková, A., Fencl, M., and Bareš, V. (2023). Evaluation of error components in rainfall retrieval from collocated commercial microwave links, Atmos. Meas. Tech. , https://doi.org/10.5194/amt-2022-340 .

Pastorek, J., Fencl, M. and Bareš, V. (2023). Uncertainties in discharge predictions based on microwave link rainfall estimates in a small urban catchment, Journal of Hydrology, Volume 617, Part C, 2023, 129051. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2022.129051.

Fencl, M., Dohnal, M., and Bareš, V. (2021). Retrieving Water Vapor From an E-Band Microwave Link With an Empirical Model Not Requiring In Situ Calibration. Earth and Space Science 8, no. 11, e2021EA001911, https://doi.org/10.1029/2021EA001911.

Fencl, M., Dohnal, M., Valtr, P., Grabner, M and Bareš, V. (2020). Atmospheric observations with E-band microwave links - challenges and opportunities. Atmospheric Measurement Techniques. 2020, 13(12), 6559-6578, https://doi.org/10.5194/amt-13-6559-2020