Hydrologické procesy v městských povodích

kód
141YHMP
zakončení
z,zk
rozsah
3+2
anotace

Urbanizace a dešťový odtok. Rozhodující hydrologické procesy v městských povodích. Atmosférické srážky, vliv na dynamiku odtoku. Typy srážkových dat. Dopady klimatické změny na srážkové extrémy a městskou hydrologii. Metody měření a monitoringu srážek v městské hydrologii. Dešťový odtok z urbanizovaných ploch – tvorba a koncentrace. Modely povrchového odtoku. Odtok odvodňovacími systémy - koncepční a fyzikálně-mechanistický popis transportu. Technická opatření a koncepce pro transformaci dešťového odtoku. Hydrologické procesy v objektech modrozelené infrastruktury. Měření a monitoring odtoku, zpracování dat. Nejistoty měření, typy nejistot. Matematické modely a systémová analýza. Simulační nástroje v městské hydrologii. Typy modelů

literatura
  1. Krejči V. a kol (2002). Odvodnění urbanizovaných území - koncepční přístup . NOEL 2000
  2. Haloun R. (1993). Modelování odtoku z intravilánu. ČVUT
  3. Akan O. and Houghtalen R. (2007). Urban hydrology, hydraulics and Storm Water Quality. Wiley
  4. Fletcher T. and Deletic A. (2010). Data requirements for integrated urban water management: Urban Water Series - UNESCO-IHP, CRC Press.
  5. Kibler D. (1991) Urban Stormwater Hydrology. AGU.
podmínky pro zápočet
  • pravidelná účást na cvičeních
  • zpracování zadaných úloh (5 až 6 úloh během semestru)