Ing. Petr Sklenář, Ph.D.

místnost
B817
telefon
+420 22435 4323
konzultace
dle dohody
výuka v aktuálním semestru
odborné zaměření

Věnuji se problematice říčního inženýrství, navrhování a úpravám toků, dále hydromorfologickým a transportním procesům v tekoucích vodách, návrhu adaptačních opatření v krajině i urbanizovaném prostředí v souvislosti s hydrologickými dopady klimatické změny. Zaměřuji se na revitalizaci vodních toků ve vztahu k hydromorfologickým charakteristikám povodí a říční sítě a na hydrauliku objektů na vodních tocích a nádržích s využitím nástrojů matematického i experimentálního modelování. Dále se zabývám i rizikovou analýzou extrémních hydrologických jevů.

vedené závěrečné práce