Hydraulika a modelování vodních toků

kód
141XHMT
zakončení
z
rozsah
0+2
anotace

Kurz je realizován jako kombinace měření a pozorování hydraulických a transportních jevů a morfologické odezvy na laboratorním demonstračním modelu aluviálního koryta. Výsledky pozorování a měření jsou interpretovány i za pomocí výpočetních simulačních modelů proudění v otevřených korytech. Student se samostatně pod vedením vyučujících a pracovníků laboratoře zapojuje do realizace a vyhodnocení experimentů.

literatura

https://i-ric.org/en/

https://www.tuflow.com/applications/

https://www.flow3d.com/

http://hydrolab.illinois.edu/people/parkerg/morphodynamics_e-book.htm

Čábelka, J., Gabriel, P.: Matematické a fyzikální modelování v hydrotechnice (1). Academia Praha 1987.

podmínky pro zápočet

Zpracování  simulační úlohy  nebo praktické experimentální úlohy a její prezentace v demonstračním žlabu pohyblivého koryta. Možnost podílet se i na běžícím reálném hydraulickém výzkumu, spolupráce s VÚV TGM.