doc. Ing. Jaromír Dušek, Ph.D.

místnost
D2090
telefon
+420 22435 4355
výuka v aktuálním semestru
odborné zaměření

Hydrologie svahu a malých povodí; numerické modelování proudění vody a transportu rozpuštěných látek v pórovitém prostředí; charakterizace hydraulických a transportních parametrů.

vedené závěrečné práce
vybrané publikace

Dušek, J.; Vogel, T.: Isotopic signatures and soil water partitioning in a humid temperate forest catchment: Implications for the ‘two-water-worlds’ hypothesis. Journal of Hydrology, 632, 2024. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2024.130893

Dušek, J.; Dohnal, M.; Vogel, T.; Marx, A.; Barth, J.A.C.: Modelling multiseasonal preferential transport of dissolved organic carbon in a shallow forest soil: Equilibrium versus kinetic sorption. Hydrological Processes, 33, 2898-2917, 2019. https://doi.org/10.1002/hyp.13536

Dušek, J.; Vogel, T.: Hillslope hydrograph separation: The effects of variable isotopic signatures and hydrodynamic mixing in macroporous soil. Journal of Hydrology, 563, 446-459, 2018. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2018.05.054

Marx, A.; Dušek, J.; Jankovec, J.; Šanda, M.; Vogel, T.; van Geldern, R.; Hartmann, J.; Barth, J.A.C.: A review of CO2 and associated carbon dynamics in headwater streams: A global perspective. Reviews of Geophysics, 55, 560-585, 2017. https://doi.org/10.1002/2016RG000547

Dušek, J.; Vogel, T.: Hillslope-storage and rainfall-amount thresholds as controls of preferential stormflow. Journal of Hydrology, 534, 590-605, 2016. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2016.01.047

Dušek, J.; Dohnal, M.; Sněhota, M.; Sobotková, M.; Ray, C.; Vogel, T.: Transport of bromide and pesticides through an undisturbed soil column: A modeling study with global optimization analysis. Journal of Contaminant Hydrology, 175-176, 1-16, 2015. https://doi.org/10.1016/j.jconhyd.2015.02.002