Reaktivní transport v půdě

kód
D141RTP
zakončení
zk
anotace

Předmět je zaměřen na procesy ovlivňující transport rozpuštěných chemických látek v přírodních pórovitých systémech. Vedle reaktivních látek je konceptualizace základních transportních procesů uvážena pro nereagující (konzervativní) látky. Důraz je kladen na matematický popis pohybu vody a transportu rozpuštěných látek v půdách včetně transformačních procesů (počáteční a okrajové podmínky, řídící rovnice, analytické a numerické řešení, parametrizace vstupních koeficientů). Pozornost bude dále věnována konceptu průnikové křivky, parametrizaci procesů adsorpce a biochemického rozpadu, modelování transportu látek pomocí two-region/two-site modelu, databázím transportních parametrů organických látek a rozdílným přístupům k posouzení mobility organických látek ve vadózní zóně.

literatura

Appelo C.A.J., Postma D.: Geochemistry, groundwater and pollution, 2nd ed., CRC Press, ISBN 04-1536-428-0, 2005.

Hillel D.: Environmental Soil Physics, Academic Press, ISBN 976-0-12-348525-0, 1998.

Císlerová M., Vogel T.: Transportní procesy, ČVUT Praha, ISBN 80-01-01866-0, 1998.

Bear, J., Verruijt, A.: Modelling groundwater flow and pollution, Kluwer, ISBN 1-55608-015-8, 1994.