Hydrologie kritické zóny

kód
D41HKZ
zakončení
zk
anotace

Kritickou zónu tvoří relativně tenká vrstva, zahrnující zemský povrch a jeho okolí, shora omezená rozhraním mezi atmosférou a vegetací a zdola horninovým podložím. Předmět Hydrologie kritické zóny je zaměřen na kvantitativní popis procesů spojených s prouděním vody, přenosem energie a transportem látek v kritické zóně s důrazem na procesy probíhající v systému půda-rostlina-atmosféra. Pozornost je věnována hydraulickým charakteristikám pórovitého prostředí a řídícím rovnicím proudění vody, transportu rozpuštěných látek a přenosu tepla, počátečním a okrajovým podmínkám těchto rovnic a dílčím hydraulickým a transportním procesům probíhajícím v kritické zóně: infiltraci, evaporaci, redistribuci, kapilárnímu vzlínání, odběru vody kořeny rostlin, transpiraci vegetačního krytu, hypodermickému odtoku, preferenčnímu proudění, transportu kontaminantů a přenosu tepla v půdním profilu.

literatura

Hillel D.: Introduction to Environmental Soil Physics, Elsevier Science, 2004. 

Císlerová M., Vogel T.: Transportní procesy, ČVUT Praha, 1998. 

Pinder G., Celia M.: Subsurface Hydrology, John Wiley & Sons, 2006.

Bear J.: Modeling Groundwater Flow and Pollution, Kluwer, 1987.