Aplikovaná hydrologie

kód
141APHD
zakončení
z,zk
rozsah
2+2
anotace

Pokročilý kurz hydrologie. Kvantitativní popis hydrologických procesů. Metody měření a vyhodnocení dat. Deterministické a stochastické modelování v hydrologii.

literatura

Aguado, E., Burt, J.E., Understanding Weather and Climate, Pearson, 2015.

Ven Chow, Maidment, D., Mays, L., Applied Hydrology, McGraw-Hill, 2013.

Beven, K.J., Rainfall-Runoff Modelling: The Primer, Wiley-Blackwell, 2012.

Průvodce oborem hydrologie NTK - https://www.techlib.cz/cs/83720-hydrologie

podmínky pro zápočet

Účast na cvičeních dle fakultního rozvrhu

Včasné odevzdání zadaných úloh v průběhu semestru (čtrnáctidenní perioda)

Maximálně jedna neomluvená neúčast v průběhu semestru 

podmínky pro zkoušku

Udělený zápočet

Získání potřebného počtu bodů v písemné zkoušce