Podpovrchová hydrologie

kód
141XPHL
zakončení
z
rozsah
1+1
anotace

Úvodní kurz podpovrchové hydrologie. Popis procesů. Základní fyzikální principy. Aplikace přístupů numerického modelování. Metody měření a vyhodnocení dat. 

literatura

Císlerová M., Vogel T.: Transportní procesy, ČVUT Praha, 1998.

Hillel D.: Environmental Soil Physics, Academic Press, 1998.

Bear J.: Modeling Groundwater Flow and Pollution, Kluwer, 1987.