Ing. Martin Fencl, Ph.D.

místnost
D2094
telefon
+420 22435 4339
výuka v aktuálním semestru
odborné zaměření

Jsem odborníkem v oblasti městské hydrologie a hydrometeorologie. Můj výzkum je zaměřen na inovativní metody měření dešťových srážek pomocí netradičních senzorů, původně určených pro jiné účely. Těžiště mé práce spočívá ve vývoji metod pro převod útlumových dat sítě mobilních operátorů na srážkové intenzity, kvantifikaci jejich nejistot a ve využití takto získaných dat k modelování městského odvodnění. Jsem zástupcem vedoucího pracovní skupiny COST akce OPENSENE pro standardizaci dat z netradičních senzorů, v rámci které usiluji o standardizaci datových formátů a propaguji politiku otevřených dat.

vyučované předměty
vybrané publikace

Špačková, A., Fencl, M., and Bareš, V. (2023). Evaluation of error components in rainfall retrieval from collocated commercial microwave links, Atmos. Meas. Tech. , https://doi.org/10.5194/amt-2022-340 .

Pastorek, J., Fencl, M. and Bareš, V. (2023). Uncertainties in discharge predictions based on microwave link rainfall estimates in a small urban catchment, Journal of Hydrology, Volume 617, Part C, 2023, 129051. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2022.129051.

Fencl, M., Dohnal, M., and Bareš, V. (2021). Retrieving Water Vapor From an E-Band Microwave Link With an Empirical Model Not Requiring In Situ Calibration. Earth and Space Science 8, no. 11, e2021EA001911, https://doi.org/10.1029/2021EA001911.

Fencl, M., Dohnal, M., Valtr, P., Grabner, M and Bareš, V. (2020). Atmospheric observations with E-band microwave links - challenges and opportunities. Atmospheric Measurement Techniques. 2020, 13(12), 6559-6578, https://doi.org/10.5194/amt-13-6559-2020


Software:

https://github.com/fenclmar/