doc. Ing. Josef Křeček, CSc.

místnost
B821
telefon
+420 22435 4324
konzultace
Po dohodě B821
výuka v aktuálním semestru
odborné zaměření

Hydrologie, klimatologie, ekologie povrchových vod

vedené závěrečné práce
vybrané publikace

Horecký, J.; Rucki, J.; Krám, P.; Křeček, J.; Bitušík, P.; Špaček, J.; Stuchlík, E. (2013): Differences in benthic macroinvertebrate structure of headwater streams with extreme hydrochemistry. Biologia. 2013, 68(2), 303-313. ISSN 0006-3088.

Křeček, J.; Krčmář, V. (2015): Landsat imagery applications to identify vegetation recovery from acidification in mountain catchments. Hungarian Geographical Bulletin. 2015, 64(2), 121-126. ISSN 0015-5403.

Křeček, J.; Haigh, M.; Hofer, T.; Kubin, E.; Promper, Ch. (2017): Ecosystem services of headwater catchments. Cham: Springer International Publishing AG, 2017. ISBN 978-3-319-57945-0.

Kubin, E.; Křeček, J.; Palán, L. (2017): Effects of Forest Practices on Water Resources Recharge in the Boreal Climate. Environmental Processes. 2017, 4(3), 509-522. ISSN 2198-7505.

Křeček, J.; Palán, L.; Stuchlík, E. (2017): Acid atmospheric deposition in a forested mountain catchment. iForest. 2017, 10 680-686. ISSN 1971-7458.

Palán, L.; Křeček, J. (2017): Management of municipal watersheds in mountain regions. Praha, 2017-09-04/2017-09-06. Praha: CTU FCE. AECEF, 2017. ISBN 978-80-01-06175-6.

Křeček, J.; Hořická, Z.; Palán, L. (2017): Restoring the functionality of forest ecosystems in headwater catchments affected by the acid atmospheric deposition. In: Reconnecting natural and cultural capital. Luxembourg: Publications Office, 2018. p. 125-132. ISSN 1018-5593. ISBN 978-92-79-59949-1.

Palán, L.; Křeček, J. (2018): Interception and fog drip estimates in fragmented mountain forests. Environmental Processes. 2018, 5(4), 727-742. ISSN 2198-7505.Palán, L.; Křeček, J.; Sato, Y. (2018): Leaf area index in a forested mountain catchment. Hungarian Geographical Bulletin. 2018, 67(1), 3-11. ISSN 0015-5403.

Vrtiška, J.; Křeček, J.; Tognetti, R. (2018): Indication of environmental changes in mountain catchments by dendroclimatology. Soil and Water Research. 2018, 13(4), 208-217. ISSN 1801-5395.

Křeček, J.; Palán, L.; Stuchlík, E. (2019): Impacts of land use policy on the recovery of mountain catchments from acidification. Land Use Policy. 2019, 80 439-448. ISSN 0264-8377.

Křeček, J.; Palán, L.; Stuchlík, E. (2019): Impacts of land use policy on the recovery of mountain catchments from acidification. Land Use Policy. 2019, 80 439-448. ISSN 0264-8377.

Křeček, J.; Nováková, J.; Palán, L.; Pažourková, E. (2019): Soil conservation in a forested mountain catchment. EQA-INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL QUALITY. 2019, 33(1), 27-36. ISSN 2039-9898.

Křeček, J.; Palán, L.; Pažourková, E.; Stuchlík, E. (2019): Water-quality genesis in a mountain catchment affected by acidification and forestry practices. Freshwater Science. 2019, 38(2), 257-269. ISSN 2161-9549.

Křeček, J.; Haigh, M. (2019): Land use policy in headwater catchments. Land Use Policy. 2019, 80 410-414. ISSN 0264-8377.

Kertesz, A.; Křeček, J. (2019): Landscape degradation in the world and in Hungary. Hungarian Geographical Bulletin. 2019, 68(3), 201-221. ISSN 0015-5403.

Pénzes-Kónya, E.; Haigh, M.; Křeček, J. (2020): Environmental Sustainability Education for a Changing World. Cham: Springer, 2020. 1. vol. 1. ISBN 978-3-030-66383-4.

Křeček, J.; Nováková, J.; Palán, L.; Pažourková, E.; Stuchlík, E. (2021): Role of forests in headwater control with changing environment and society International Soil and Water Conservation Research. 2021, 9(1), 143-157. ISSN 2095-6339.

Fahad, S.; Sonmez, O.; Saud, S.; Křeček, J. et al. (2021): Sustainable Soil and Land Management and Climate Change. Abingdon: Taylor and Francis, 2021. ISBN 9780367623180.

Pažourková, E.; Křeček, J.; Bitušík, P.; Chvojka, P.; Kamasová, L.; Takaki, S.; Špaček, J.; Stuchlík, E. (2021): Impacts of an extreme flood on the ecosystem of a headwater stream. Journal of Limnology. 2021, 80(2), 1-12. ISSN 1723-8633.

Haigh, M.J.; Reed, H.; D’Aucourt,, M.; Bull, Ch.; Křeček, J.; Wilding, G. et al. (2021): Reclaiming Open Coal Spoils by Mixed Woodland: Varteg (Wales), 10 Year Results. Minerals. 2021, 11(624), 1-26. ISSN 2075-163X.

Křeček, J.; Šedivá, L.; Palán, L.; Stuchlík, E. (2023): Environmental Role of Snowmelt in Headwaters Affected by Atmospheric Acid Deposition. Water. 2023, 15(13), 1-22. ISSN 2073-4441.