Ing. Jan Krupička, Ph.D.

místnost
B819
telefon
+420 22435 4322
konzultace
Pravidelně jsem k zastižení v B819 ve čtvrtek 17:00-17:45
výuka v aktuálním semestru
odborné zaměření

V oblasti základního výzkumu se věnuji dvoufázovému proudění směsí kapalin a pevných částic v potrubí i v otevřených korytech s aplikacemi například v hydraulické dopravě sypanin a říční hydraulice. V praxi je mým odborným zaměřením trubní hydraulika systémů zásobování vodou a modelování vodního rázu.

vyučované předměty
publikační profil