Experimentální zázemí

 

Experimentální metody mají v hydraulice a hydrologii nezastupitelný význam. Laboratorní a terénní experimenty umožňují analyzovat komplikované fyzikální systémy za částečně kontrolovaných podmínek a porozumět tak vybraným fyzikálními procesům. Naše katedra využívá vlastní laboratorní a terénní zázemí pro základní i aplikační výzkum, firemní zakázky nebo  výukové účely. Naše vybavení se snažíme průběžně modernizovat tak, abychom byli schopni získávat kvalitní experimentální data pro široké spektrum úloh v hydraulice a hydrologii a současně držet krok s aktuálním vědeckým poznáním. 

Zázemí pro laboratorní hydraulické experimenty

Hydraulické experimenty provádíme v laboratoři Vodohospodářského experimentálního centra FSv (VEC), kde máme umístěny  výukové modely pro studentské laboratorní úlohy a specializovaný hydraulický žlab pro studium vícefázového proudění. Pro zakázkovou a projektovou tvorbu prostorových a výsekových modelů máme k dispozici další prostory a zázemí centra.

Vedle standardních měřících přístrojů disponujeme spektrem specializovaných přístrojů pro měření rychlostí a turbulence:

  • Ultrasonic Velocity Profiler (Met Flow)

  • Acoustic Doppler Velocimeter (Nortek), Acoustic Doppler Velocity Profiler (Nortek)

  • Systém Particle Image Velocity s PIV kamerou a pulzním laserem 15 Hz (Dantec)

  • 2 synchronizované vysokorychlostní kamery Photron (2000 fps)

Zázemí pro terénní monitoring a hydrologické experimenty 

Přirozená horská povodí

Výzkum je zaměřen na vadózní zónu v hydrologickém systému malého povodí. Aktivity se koncentrují především na experimentální povodí Uhlířská v Jizerských horách a povodí Liz na v Šumavském podhůří . Zvláštní pozornost je věnována dynamice půdní vody a tvorbě povrchového odtoku. Samostatně nebo ve spolupráci (s ČHMÚ a s Ústavem pro hydrodynamiku AVČR) provádíme kompletní meteorologická a hydrologická měření doplněná o speciálně navržená zařízení nebo sestavy, které napomáhají pochopení složitých hydrologických procesů. Získaná data využíváme pro modelování.

Urbanizovaná povodí a sběr dat T-Mobile

V rámci městské hydrologie monitorujeme srážkoodtokové procesy v experimentálním povodí Praha - Letňany. Dlouhodobě spolupracujeme se společností T-Mobile Czech Republic, kdy sbíráme data o útlumu z celé telekomunikační sítě v rámci ČR a ta používáme pro vyhodnocení srážkových intenzit (případně vlhkosti vzduchu) v reálném čase. 

Spolupracujeme na monitoringu a modelování extenzivních zelených střech provozovaných Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT v Buštěhradě

Výroba a dílny

Disponujeme plně vybavenými dílnami, kde jsme schopni vyrábět vše potřebné pro náročné experimenty, včetně modelových prototypů a to jak pro výzkumné projekty, tak pro smluvní zakázky.