Grantová agentura ČR bude na doporučení Deutsche Forschungsgemeinschaft financovat výzkumný projekt týmu Dr. Bareše!

 
16. 4. 2024
 

Skupina Dr. Bareše se bude příští tři roky zabývat pokročilou kombinací dat z oportunistických senzorů a geostacionárních satelitů pro kvantitativní odhad srážek.

https://gacr.cz/cesti-vedci-budou-pracovat-na-peti-novych-projektech-s-vedci-z-nemecka-rakouska-a-svycarska/