ČVUT \ FSv \ KHH

Anotace předmětů | Lidé | Kontakt

  Hydraulika  |  Hydrologie  |  Vodní toky

Výuka

Hydraulika

Hydrologie

Vodní toky

Vodohospodářské inženýrství

Diplomové práce

Náměty na téma bakalářských a diplomových prací

Státní závěrečné zkoušky na K141 pro obory V a Z

PhD studium

Nabídka zaměření

Výzkum

Predikce srážkového odtoku v urbanizovaných povodích na základě deštěm generovaného útlumu mikrovlnných spojů telekomunikační sítě (TeleMAS)

Revitalizace vodního systému krajiny a měst (VZ)

Nejistoty hydraulických výpočtů ve vztahu k extrémním hydrologickým jevům (GA ČR)

Small Watershed Hydrology (SWaHy)

Aktuality

18.10.2016 Exkurze na zajímavá díla Povodí Ohře
31.03.2016 Přednáška ke Světovému dni vody
18.03.2016 Přednáška Dr. Filip Oulehle, Česká geologická služba
 

(in English)

Poslední změna 30.11.2016