ČVUT \ FSv \ KHH

Anotace předmětů | Lidé | Kontakt

  Hydraulika  |  Hydrologie  |  Vodní toky

Výuka

Hydraulika

Hydrologie

Vodní toky

Vodohospodářské inženýrství

Diplomové práce

Náměty na téma bakalářských a diplomových prací

Státní závěrečné zkoušky na K141 pro obory V a Z

PhD studium

Nabídka zaměření

Výzkum

Predikce srážkového odtoku v urbanizovaných povodích na základě deštěm generovaného útlumu mikrovlnných spojů telekomunikační sítě (TeleMAS)

Revitalizace vodního systému krajiny a měst (VZ)

Nejistoty hydraulických výpočtů ve vztahu k extrémním hydrologickým jevům (GA ČR)

Small Watershed Hydrology (SWaHy)

Aktuality

31.03.2016 Přednáška ke Světovému dni vody
18.03.2016 Přednáška Dr. Filip Oulehle, Česká geologická služba
 

(in English)

Poslední změna 20.09.2016