ČVUT \ FSv \ KHH

Anotace předmětů | Lidé | Kontakt

  Hydraulika  |  Hydrologie  |  Vodní toky

Výuka

Hydraulika

Hydrologie

Vodní toky

Vodohospodářské inženýrství

Diplomové práce

Náměty na téma bakalářských a diplomových prací

Státní závěrečné zkoušky na K141 pro obory V a Z

PhD studium

Nabídka zaměření

Výzkum

Predikce srážkového odtoku v urbanizovaných povodích na základě deštěm generovaného útlumu mikrovlnných spojů telekomunikační sítě (TeleMAS)

Small Watershed Hydrology (SWaHy)

Numerické modelování v systému půda - rostlina - atmosféra

Literatura

Průvodce hydrologie Národní technické knihovny

Průvodce hydrauliky Národní technické knihovny

Aktuality

26.10.2017 Exkurze na zajímavá díla Povodí Vltavy
Výuka v terénu (Srbsko u Berouna) obory V a Z proběhne v týdnu od 22. 5. 2017
28.03.2017 Přednáška ke Světovému dni vody

(in English)

Poslední změna 21.03.2017