ČVUT \ FSv \ KHH

Anotace předmětů | Lidé | Kontakt

  Hydraulika  |  Hydrologie  |  Vodní toky  |  Vodohospodářské inženýrství

Výuka

Podmínky účasti na výuce K141

Náměty na téma bakalářských a diplomových prací

Státní závěrečné zkoušky na K141 pro obory V a Z

PhD studium

Nabídka zaměření

Výzkum

Predikce srážkového odtoku v urbanizovaných povodích na základě deštěm generovaného útlumu mikrovlnných spojů telekomunikační sítě (TeleMAS)

Small Watershed Hydrology (SWaHy)

Numerické modelování v systému půda - rostlina - atmosféra

Literatura

Průvodce hydrologie Národní technické knihovny

Průvodce hydrauliky Národní technické knihovny

Aktuality

Výuka v terénu (Srbsko u Berouna) obory V a Z proběhne v týdnu od 20. 5. 2019
28. 3. 2019 Diskusní seminář ke světovému dni vody
30. 11. 2018 Přednášky odborníků z univerzity ve Vídni
24. 10. 2017 Výzkum skupiny Dr. Bareše ve zpravodajství ČT

(in English)

Poslední změna 19.03.2019