ČVUT \ FSv \ KHH

Anotace předmětů | Lidé | Kontakt

  Hydraulika  |  Hydrologie  |  Vodní toky  |  Vodohospodářské inženýrství

Výuka

Podmínky účasti na výuce K141

Náměty na téma bakalářských a diplomových prací

Státní závěrečné zkoušky na K141 pro obory V a Z

PhD studium

Nabídka zaměření

Výzkum

Predikce srážkového odtoku v urbanizovaných povodích na základě deštěm generovaného útlumu mikrovlnných spojů telekomunikační sítě (TeleMAS)

Small Watershed Hydrology (SWaHy)

Numerické modelování v systému půda - rostlina - atmosféra

Literatura

Průvodce hydrologie Národní technické knihovny

Průvodce hydrauliky Národní technické knihovny

Aktuality

26.10.2017 Exkurze na zajímavá díla Povodí Vltavy
24.10.2017 Výzkum skupiny Dr. Bareše ve zpravodajství ČT
28.03.2017 Přednáška ke Světovému dni vody

(in English)

Poslední změna 20.10.2017