ČVUT \ FSv \ KHH

People | Contact us

  Hydraulics  |  Hydrology  |  River Engineering

Courses

Hydraulics

Hydrology

River Engineering

Water Management

Diploma Theses

Náměty na téma bakalářských a diplomových prací

PhD Studies

Nabídka zaměření

Research

Studying of microwave links of telecommunication networks employed as virtual rain gauges (TeleMAS)

Small Watershed Hydrology (SWaHy)

Numerical modeling of Soil-Plant-Atmosphere Continuum

Literature

Průvodce hydrologie Národní technické knihovny

Průvodce hydrauliky Národní technické knihovny

News

Výuka v terénu (Srbsko u Berouna) obory V a Z proběhne ve dnech 28.-30. 6. 2021
24. 06. 2019 Skupina doc. Křečka publikovala v prestižních časopisech sérii článků o acidifikaci
lesních povodí

28. 3. 2019 Diskusní seminář ke světovému dni vody
30. 11. 2018 Přednášky odborníků z univerzity ve Vídni

(in Czech)

Last change 06.05.2021