ČVUT \ FSv \ KHH

People | Contact us

  Hydraulics  |  Hydrology  |  River Engineering

Courses

Hydraulics

Hydrology

River Engineering

Water Management

Diploma Theses

Náměty na téma bakalářských a diplomových prací

PhD Studies

Nabídka zaměření

Research

Studying of microwave links of telecommunication networks employed as virtual rain gauges (TeleMAS)

Small Watershed Hydrology (SWaHy)

Numerical modeling of Soil-Plant-Atmosphere Continuum

Literature

Průvodce hydrologie Národní technické knihovny

Průvodce hydrauliky Národní technické knihovny

News

20.3.2018 Diskusní seminář ke světovému dni vody
19.3.2018, 21.3.2018 Workshop: CFD numerické modelování dvoufázových proudění
24.10.2017 Výzkum skupiny Dr. Bareše ve zpravodajství ČT
 

(in Czech)

Last change 11.06.2018