ČVUT \ FSv \ KHH

People | Contact us

  Hydraulics  |  Hydrology  |  River Engineering

Courses

Hydraulics

Hydrology

River Engineering

Water Management

Diploma Theses

Náměty na téma bakalářských a diplomových prací

PhD Studies

Nabídka zaměření

Research

Studying of microwave links of telecommunication networks employed as virtual rain gauges (TeleMAS)

Small Watershed Hydrology (SWaHy)

Numerical modeling of Soil-Plant-Atmosphere Continuum

Literature

Průvodce hydrologie Národní technické knihovny

Průvodce hydrauliky Národní technické knihovny

News

Výuka v terénu (Srbsko u Berouna) obory V a Z proběhne v týdnu od 20. 5. 2019
30. 11. 2018 Přednášky odborníků z univerzity ve Vídni
20. 3. 2018 Diskusní seminář ke světovému dni vody
24. 10. 2017 Výzkum skupiny Dr. Bareše ve zpravodajství ČT
 

(in Czech)

Last change 18.04.2018