ČVUT \ FSv \ KHH

Anotace předmětů | Lidé | Kontakt

  Hydraulika  |  Hydrologie  |  Vodní toky  |  Vodohospodářské inženýrství

Výuka

Podmínky účasti na výuce K141

Náměty na téma bakalářských a diplomových prací

Státní závěrečné zkoušky na K141 pro obory V a Z

PhD studium

Nabídka zaměření

Výzkum

Predikce srážkového odtoku v urbanizovaných povodích na základě deštěm generovaného útlumu mikrovlnných spojů telekomunikační sítě (TeleMAS)

Numerické modelování systému půda-rostlina-atmosféra

Literatura

Hydrologie NTK

Hydraulika NTK

Aktuality

 

Výuka v terénu (Srbsko) obory V a Z
 

(in English)

Poslední změna 25.08.2021