České vysoké učení technické
 
Fakulta stavební
  Katedra hydrauliky a hydrologie
 
Vodohospodářské inženýrství 140VIN


Přednášky  

1. Historie vodního stavitelství: Historický přehled o vývoji vodního stavitelství ve světě i na našem území
2. Základy hydrologie: Statistické metody v hydrologii. Oběh vody a její bilance. Měření a vyhodnocení srážek, výparu, odtoku a průtoků. Minimální s maximální průtoky, hydrologické předpovědi.
3. Povodně v Česku: Historický přehled významných povodní na našem území. Podrobný rozbor extrémních povodní z let 1997, 2002 a 2006.
4. Základy hydrauliky:
5. Mostní objekty:
6.
Mosty a propustky:
7. Vodní toky:
8. Jezy:
9. Nádrže a přehrady:
10. Využití vodní energie:
11. Vodní cesty a plavba:
12. Vodáresntví:
13. Stokování:
14. Čištění odpadních vod:

Pro otevření souborů potřebujete Adobe Reader (Acrobat Reader)
Adobe Reader je volně ke stažení
zde.