České vysoké učení technické
 
Fakulta stavební
  Katedra hydrauliky a hydrologie
 Hydraulika 141HY2VVodohospodářské inženýrství

  • Kód předmětu: 140VIN
  • Počet kreditů: 3 + 1
  • Zakončení: z,zk

Přednášky

Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

 Cvičení

Ing. Magdalena Mrkvičková

Literatura
  • Bém – Vodohospodářské inženýrství
  • Broža, Kazda, Patera, Přenosilová – Vodohospodářské stavby
Podmínky pro udělení zápočtu
  • Docházka na cvičení
  • Odevzdání správně vypracovaných domácích úloh
Informace o zkoušce
  • Příkladová část – 1 příklad z oblasti hydraulické funkce mostu nebo propustku (maximální bodový zisk 10b.)
  • Teoretická část – 4 teoretické otázky (maximální bodový zisk 20b.)
  • Požadavky ke zkoušce  

  Tabulka výsledného hodnocení

Celkový bodový zisk 27– 30 24– 26 21 – 23 18 – 20 15 – 17
Hodnocení A B C D E