Nabídka zaměření doktorského studia - Vodní toky a vodní hospodářství

Zaměření 13: Stochastický přístup v modelování hydraulické funkce objektů na vodních tocích za povodní (P. Sklenář)