Náměty na téma bakalářských a diplomových prací - Vodní toky a vodní hospodářství

Vedoucí práce:  Ing. Petr Sklenář, Ph.D. B 817

Téma 1: Vyhodnocení účinnosti revitalizačních zásahů při obnově přirozených procesů 

Téma 2: Přístupy v mapování povodňových rizik při stanovování aktivních zón záplavových území 

více o AZZU  

 více o HYDROCHECK  

více o HEC-FDA  

Téma 3: Podklady pro řešení úpravy toku v zastavěné oblasti z hlediska protipovodňové ochrany 

Téma 4: Matematickémodelování pohybu spláví a ledových útvarů v blízkosti mostních objektů 

ukázka modelování ledových útvarů u mostu

Téma 5: Řešení úpravy toku v zastavěné oblasti z hlediska protipovodňové ochrany dle požadavků obce

Téma 6: Posouzení užitelnosti softwarového systému pro podporu rozhodování (Elbe-DSS) v podmínkách českých povodí  dle požadavků Rámcové směrnice vodní politiky EU  

o systému Elbe-DSS (anglicky)