ČVUT \ FSv \ KHH \ Vodní toky

Výuka

Vodní toky (VTO)

Projekt z vodního hospodářství 1 (PJV1)

Projekt 1 (PJZ1)

Provoz vodních toků (YPVT)

Říční inženýrství (RIN, XRIN)

Diplomové práce

Náměty na téma bakalářských a diplomových prací

PhD studium

Nabídka zaměření

Výzkum

Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí (CIDEAS)

Nejistoty hydraulických výpočtů ve vztahu k extrémním hydrologickým jevům

Odkazy

VODA (Vodohospodářský informační portál)

ÚH AV ČR (Ústav pro hydrodynamiku AV ČR)

USGS (vodohospodářská sekce U.S. Geological Survey)

HEC (US Army Corps of Engineers - Hydrologic Engineering Center)

(in English)

Poslední změna 19.03.2008