ČVUT \ FSv \ KHH \ Vodní toky

Výuka

Vodní toky (VTO)

Projekt - Vodní toky a hydrotechnické stavby (PVTS)

Projekt 1 (PZ01)

Provoz vodních toků (YPVT)

Říční inženýrství a morfologie (YRIM) 

Říční inženýrství a fluviální procesy (YRIF)

Diplomové práce

Náměty na téma bakalářských a diplomových prací

PhD studium

Nabídka zaměření

Výzkum

Proudění ve složených korytech (SLOŽKOR, HLADINYFIT)

Nejistoty hydraulických výpočtů ve vztahu k extrémním hydrologickým jevům

Odkazy

VODA (Vodohospodářský informační portál)

ÚH AV ČR (Ústav pro hydrodynamiku AV ČR)

USGS (vodohospodářská sekce U.S. Geological Survey)

HEC (US Army Corps of Engineers - Hydrologic Engineering Center)

(in English)

Poslední změna 06.02.2012