České vysoké učení technické
 
Fakulta stavební
  Katedra hydrauliky a hydrologie
 Provoz vodních toků 141
YPVT

 
Provoz vodních toků
  • Kód předmětu: 141YPVT
  • Počet kreditů: 1+1
  • Zakončení: zk
  • Studijní program: bakalářský
  • Obor: Z, V
  • Semestr: zimní
  • Typ předmětu: volitelný

Zaměření předmětu

V předmětu Provoz vodních toků si studenti rozšíří znalosti o správě, provozu a údržbě vodních toků. V rámci předmětu samostatně zpracují studii zabývající se různorodými zájmy a užitky na vodním toku z pohledu celé řady zainteresovaných subjektů.

 Rozsah a ukončení předmětu

  1. přednášky - 1 hod. týdně, (v posluchárně 2 hod. za 2 týdny) 
  2. cvičení - 1 hod. týdně, (samostatná práce v terénu dle pokynů)  
  3. ukončení - krátké (cca 5 min) ústní vystoupení s výsledky studie + odevzdání práce v písemné formě
 

Ing. Petr Sklenář, Ph.D.