České vysoké učení technické
 
Fakulta stavební
  Katedra hydrauliky a hydrologie
 Projekt 1 - Modelování přírodních systémů


Cvičení
 
 Celý popis projektu v alternativě 1 (in English)                                                                   
 Zadání problémů v části modelování PS  Problems to build a conceptual model (in English)     
 Reportáž k jednomu z navržených problémů  (Pig Farming)
 Navrhovaná témata pro vypracování  eseje  pro vybranou povodňovou událost  Suggested topics for a flood event case study (in English) 
 Změna úlohy inženýra  Environmental modelling - a new engineering's role  (presentation in English)  ppt
 Studijní literatura - odkaz na využitelnou publikaci v oblasti Environmental Modelling
 Studijní software ModelMaker - odkaz na využitelné software v oblasti Environmental Modelling + tutorial materiály
 Možnost navazující bakalářské práce (lze rozpracovat v rámci zapsaného projektu 2 - 141PZ02)  Bachelor thesis (in English) 
 Odkaz na výuce se podílející firmu Guy Carpenter