České vysoké učení technické
 
Fakulta stavební
  Katedra hydrauliky a hydrologie
 Projekt - Vodní toky a hydrotechnické stavby - 141PVTS 


Projekt - Vodní toky a hydrotechnické stavby -  část vodní toky
 • Kód předmětu: 141PVTS
 • Počet kreditů: 0+4 (společně s K142)
 • Zakončení: kz
 • Studijní program: bakalářský
 • Obor: V
 • Semestr: letní
 • Typ předmětu: povinný

V části vodní toky tohoto projektu bude řešen komplexní technicko-biolog. zásah na vodním toku a jeho povodí. Cílem je seznámit se v přijatelném rozsahu nejen se způsoby zpracování projektové dokumentace, ale i s aplikací získaných vědomostí z hydrauliky, hydrologie a ostatních souvisejících technických a přírodních disciplín v komplexním projektu. 

Výsledné hodnocení projektu bude vycházet z dílčích hodnocení  obou částí projektu, které jsou vyučovány samostatně 1. Úprava vodního toku (K141) a  2. Komplexní řešení jezu / přehrady (K142).

Literatura

 1. Mareš: Úpravy toků (Navrhovaní koryt) - skripta  
 2. Norma TNV 75 2102 - Úpravy potoků  
 3. Norma TNV 75 2103 - Úpravy řek  
 4. Norma TNV 75 2303 - Jezy a stupně  
 5. Norma ČSN 01 3469 - Výkresy hydrotechnických a hydroenergetických staveb   
 6. Již neplatná norma ON 73 6821 - Opevnění koryt vodních toků  

Ostatní

   Modelování v programu Hec_RAS   

   Stručný manuál k programu Hec_RAS (česky)  

   Manuál návrhu opevnění z pohozu (anglicky) 

 

Ukázky výkresů

obr1, obr2, obr3, obr4, obr5, obr6, obr7, obr8