České vysoké učení technické
 
Fakulta stavební
  Katedra hydrauliky a hydrologie
 Projekt z VH 1 -
Chomutovka

Návrh úpravy toku Chomutovky

 


Obecné informace
Zadání
Číselné zadání 
Harmonogram

Data
Zaměřené profily
Situace jako obrázek
Situace ve formátu CAD 
Fotodokumentace
Typy opatření pro návrh stabilizace

    V Praze dne 20.2.2017

    Ing. Ivana Marešová, CSc.
    Ing. Petr Sklenář, Ph.D.