K141 - Státní závěrečná zkouška bakalářská (Bílá kniha)

SZZ se skládá ze tří částí, z nichž každá se klasifikuje zvlášť:

  1. obhajoba bakalářské práce
  2. ústní zkouška ze dvou tematických okruhů

Tematické okruhy pro obor V

  1. Povinný okruh: Hydraulika a hydrologie
  2. Okruh podle katedry: K141 - Říční inženýrství

Tematické okruhy pro obor Z

  1. Povinný okruh: Tvorba a ochrana krajiny
  2. Okruh podle katedry: K141 až K144 - Vodohospodářské inženýrství

K141 - Státní závěrečná zkouška magisterská (Bílá kniha)

SZZ se skládá ze dvou částí, z nichž každá se klasifikuje zvlášť:

  1. obhajoba diplomové práce
  2. ústní zkouška z jednoho tematického okruhu

Tematický okruh pro obor V

Odborná zkouška týkající se - a tematicky rozvíjející - diplomovou práci v dané oblasti. Zkouška může podle zaměření tématu DP zahrnovat problematiku hydrauliky a hydrologie, vodních toků a vodních staveb, vodního hospodářství krajiny a vodního hospodářství obcí.

Tematický okruh pro obor Z

Odborná zkouška týkající se tematicky diplomové práce. Zkouška může podle zaměření tématu DP zahrnovat problematiku pozemních, podzemních, dopravních či vodohospodářských inženýrských staveb, a dále otázky jejich návrhu, výstavby a provozu ve vztahu ke složkám životního prostředí.