Modelování proudění a transportu

v proměnlivě nasyceném pórovitém prostředí (I)

 

Volitelný předmět v letním semestru.

Cílem předmětu je seznámení se základními koncepty, nezbytnými pro kvantitativnípopis procesů spojených s prouděním vody a transportem látek v přírozených i umělých pórovitých formacích.

Tomáš Vogel
2 + 0 , zk (z)

  • Makroskopický popis vlastností pórovitého prostředí 
  • Hydraulické charakteristiky nenasyceného pórovitého prostředí 
  • Řídící rovnice proudění vody, počáteční a okrajové podmínky 
  • Dílčí procesy v nenasycené zóně 
  • Proudění v nasycené zóně 
  • Hydrodynamická disperze 
  • Řídící rovnice transportu, počáteční a okrajové podmínky 
  • Nekonzervativní transport