České vysoké učení technické
 
Fakulta stavební
  Katedra hydrauliky a hydrologie
 Hydrologické procesy v městských povodích 141YHMPHydrologické procesy v městských povodích

  • Kód předmětu: 141YHMP
  • Počet kreditů: 3 + 2
  • Zakončení: z, zk
  • Typ předmětu: povinně volitelný, primárně určený pro studenty magisterského studia oboru IZP, případně oboru V
  • Vyučující: Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D., baresvoj@cvut.cz, 224354339

Charakteristika předmětu:
Rozhodující hydrologické procesy v městských povodí a jejich matematický popis. Déšť a dešťová data. Dešťový odtok z urbanizovaných ploch - tvorba, transport, znečištění. Transport a transformace látek v odvodňovacích systémech. Interakce s recipienty a vliv na životní prostředí. Koncepční a fyzikálně-mechanistický popis procesů. Simulační modely a systémová analýza. Data, měření a monitoring. Technická opatření a koncepce pro transformaci dešťového odtoku.

Literatura:

[1] Akan O. and Houghtalen R. (2007). Urban hydrology, hydraulics and Storm Water Quality. Wiley

[2] Krejči V. a kol (2002): Odvodnění urbanizovaných území - koncepční přístup . NOEL 2000.

[3] Fletcher T. and Deletic A. (2010). Data requirements for integrated urban water management: Urban Water Series - UNESCO-IHP, CRC Press.

[4] Kibler. Urban Stormwater Hydrology. 2013