HYDROEKOLOGICKÝ MONITORING A MODELOVÁNÍ

 

Povinně volitelný předmět v zimním semestru.

Cílem předmětu je seznámení se základními principy měření v meteorologii, klimatologii a hydrologii. Analýza měřených dat. Modelování v hydrologii a ekologii.

Michal Dohnal

Jana Votrubová
Jaromír Dušek

3 + 2 , z, zk

 • Meteorologická a klimatická měření I. (teplota vzduchu i půdy, tlak vzduchu, teplota rosného bodu, vlhkost vzduchu, rychlost a směr větru).
 • Meteorologická a klimatická merení II. (dl. a kv. radiace, sluneční svit).
 • Hydrologická měření I. (srážky – kapalné, tuhé, usazené, intercepce).
 • Hydrologická měření II. (průtok, odhad nejistoty měření).
 • Zdroje dat, návrh měření, standardy, normy, kalibrace.
 • Metody odhadu, měření a výpočtu výparu z půdy a transpirace vegetačního krytu (výparoměrné pánve, měření transpiračního toku - Granier a HFD metoda včetně vyhodnocení, lyzimetry, eddy covariance method).
 • Monitoring antropogenních půdních systémů. Extenzivní a intenzivní zelené střechy, zatravnovací dlaždice. Stavebně technická, hydrologická, klimatická a ekologická funkce těchto systémů v urbanizovaných povodích.
 • Využití stopovaču v hydrologii (stabilní a radioaktivní izotopy, soli, barvy, teplo).
 • Stručný přehled možností modelování v hydrologii a ekologii.
 • Inverzní modelování, citlivostní analýza a optimalizace.
 • Moderní trendy v hydrologickém monitoringu (satelitní mise GRACE, pozemní gravimetrická měření, lokální srážkoměrné radary).