EXPERIMENTÁLNÍ HYDROKLIMATOLOGIE

 

Povinně volitelný předmět v letním semestru.

Cílem předmětu je seznámení se základními principy měření v meteorologii, klimatologii a hydrologii. Analýza měřených dat. Modelování v hydrologii a ekologii.

Michal Dohnal
1 + 1 , z

  • Úvod, zdroje dat, návrh měření, standardy, normy, kalibrace, výběr jednoho z volitelných navazujících témat k samostatnému studiu.
  • Meteorologická a klimatická měření - fyzikální principy měření, historie a současnost, příklady výběru optimálních čidel pro monitoring ve stavebnictví a ekologii (teplota vzduchu i půdy, tlak vzduchu, teplota rosného bodu, radiace, sluneční svit, vlhkost vzduchu, rychlost a směr větru)
  • Hydrologická měření (srážky kapalné, tuhé, usazené, intercepce, měření průtoku, kvalita vody, podzemní voda, sníh). Tracerové experimenty. Tlaková a ultrasonická čidla.
  • Metody odhadu, měření a výpočtu výparu z půdy a transpirace vegetačního krytu (výparoměrné pánve, měření transpiračního toku - Granier a HFD metoda včetně vyhodnocení, lyzimetry, eddy covariance method)
  • Analýza dat (analýza integrity, náhrada chybějících dat – např. výpočet vnější radiace, korelace sousedních srážkoměrných stanic, kalibrace a kontrola měření vlhkosti vzduchu)
  • Gravimetrická měření, lokální hydrologický vliv na pozemní měření, využití satelitní mise GRACE a dálkového průzkumu Země.
  • Monitoring antropogenních půdních systémů. Extenzivní a intenzivní zelené střechy, zatravnovací dlaždice. Stavebně technická, hydrologická, klimatická a ekologická funkce těchto systémů v urbanizovaných povodích.
  • Stručný přehled možností modelování v hydrologii, biologii a ekologii.
  • Inverzní modelování.