VÝUKA V TERÉNU - SRBSKO  

Nutná příprava před měřením v terénu

  • teoretická připravenost na hydrometrování, měření plováky a jejich vyhodnocení a nivelaci (tzn. znalost vybraných částí kapitoly Určení a vyhodnocení průtoku ze skript Kemel, M., Klimatologie, meteorologie, hydrologie. ČVUT, 3. vydání, Praha, 1991 nebo Mattas, D., Praktické cvičení z hydrometrie (návod), Praha, 2001)
  • měření je nutné na místě vyhodnotit a odevzdat (viz níže), proto je vhodné se vybavit psacími a rýsovacími potřebami, případně kalkulačkou
  • připravte se na celodenní pobyt v přírodě – měření bude probíhat za každé meteorologické situace (sledujte předpověď počasí – holinky/sluneční brýle, náhradní oblečení apod.)

Podmínky udělení zápočtu

  • osobní aktivní účast na cvičení
  • úspěšné odevzdání zprávy o měření v den měření na místě (spojené s obhajobou a kontrolou naměřených a vypočtených hodnot)
  • absolvovaná pedologická část (K143)
  • bezpodmínečně nutnou součástí úspěšného ukončení měření je předání nepoškozeného inventáře
  • hrubé porušení kázně ohrožující bezpečnost povede k vyloučení z měření a neudělení zápočtu

Pokyny k vyhodnocení terénního měření

Zprávu z měření vypracuje měřičská skupina společně, také formuláře s naměřenými údaji je povoleno sdílet v rámci měřičské skupiny. Všechny použité rovnice a vzorce budou uvedeny včetně dosazení. Grafické přílohy budou zpracovány v měřítku a odpovídající velikosti.