Výuka v terénu (Srbsko u Berouna) obory V a Z – organizační pokyny  

Výuka v terénu proběhne ve dnech 24. 5. až 26. 5. 2023. Zapisujte se na jednorázové akce vypsané v KOSu k Výuce v terénu.

Jedná se o 2 dny měření v rámci Výuky v terénu: část hydrometrovaní a část pedologie.

Každý student si zapsáním na jednu akci v KOSu vybere jednu měřickou skupinu (skupiny I nebo II), v níž absolvuje obě části výuky. Rozvrh měření jednotlivých skupin:

 

 

část hydrometrovaní (K141)

část pedologie (K143)

Skupina I

24. 5. 2023 od 8:15 hod

25. 5. 2023 od 9:00 hod

Skupina II

25. 5. 2023 od 8:15 hod

26. 5. 2023 od 9:00 hod

 

Akce jsou společné pro obory V a Z. K úspěšnému absolvování je nutná účast na obou částech výuky (hydrometrovaní a pedologie).

Pozdější přesuny mimo zápis v KOSu jsou nepřípustné.

Každý student tedy absolvuje celkem 2 samostatné dny měření v terénu. Vzhledem k dobré dopravní dostupnosti se předpokládá na každý den měření příjezd z Prahy. Po dobu vlastního měření a jeho vyhodnocování je k dispozici zázemí budovy Fakulty stavební ČVUT (židle, stoly, věšáky, WC).

 

Pokyny k části měření Hydrometrování

Sraz studentů na část měření Hydrometrování je vždy v 8:15 hod v obci Srbsko, před budovou fakulty v ulici Na Břiči (mezi domy č. p. 44 a 79; GPS: 49°56'30.1"N 14°07'53.2"E). K přepravě je možné použít vlakové spojení ČD – Praha hl. n. – Srbsko s odjezdem dle aktuálního grafikonu v 7:18 hod. Pozdní příjezdy mimo zpoždění tohoto vlakového spoje nebudou tolerovány.

 

Příprava před měřením

• nutná znalost nivelace a vybraných částí kapitoly Určení a vyhodnocení průtoku ze skript Kemel, M., Klimatologie, meteorologie, hydrologie. FSv ČVUT, 3. vydání, Praha, 1991

• měření je nutné na místě vyhodnotit a odevzdat, proto je vhodné se vybavit psacími a rýsovacími potřebami, případně kalkulačkou

• připravte se na celodenní pobyt v přírodě (voda, bláto, kopřivy) – měření bude probíhat za jakékoliv meteorologické situace (sledujte předpověď počasí – holinky/sluneční brýle, náhradní oblečení apod.)

 

Pokyny k části měření "pedologie"

Sraz studentů na část měření Pedologie je vždy v 9:00 hod. Místo srazu, nutnost vyhodnocení měření na místě a příprava na pobyt v přírodě viz výše (více informací).

 

Kontaktní osoby:

doc. Ing. Michal Dohnal Ph.D., michal.dohnal@cvut.cz, D2091

Ing. Tomáš Picek Ph.D., tomas.picek@cvut.cz, D2095