Výuka v terénu (Srbsko u Berouna) obory V a Z – organizační pokyny  

Výuka v terénu probíhá v jednom z prvních týdnů zkouškového období letního semestru. Termín bude s dostatečným předstihem oznámen zde. Výběr měřické skupiny se realizuje zápisem na jednorázové akce vypsané v KOSu.

Jedná se vždy o 2 dny měření v rámci Výuky v terénu: část hydrometrovaní a část pedologie.

Akce jsou společné pro obory V a Z. K úspěšnému absolvování je nutná účast na obou částech výuky (hydrometrovaní a pedologie). Každý student tedy absolvuje celkem dva samostatné dny měření v terénu.

Vzhledem k dobré dopravní dostupnosti katedra nezajišťuje ani neorganizuje ubytování v místě měření - předpokládá se na každý den měření příjezd z Prahy. Po dobu vlastního měření a jeho vyhodnocování je k dispozici zázemí budovy Fakulty stavební ČVUT (židle, stoly, věšáky, WC).

Pro absolvování Výuky v terénu se nevyžaduje zápis, zápočet ani zkouška z žádného dalšího předmětu/předmětů doporučeného studijního plánu.

 

Příprava před měřením

• nutná znalost nivelace a vybraných částí kapitoly Určení a vyhodnocení průtoku ze skript Kemel, M., Klimatologie, meteorologie, hydrologie. FSv ČVUT, 3. vydání, Praha, 1991

• měření je nutné na místě vyhodnotit a odevzdat, proto je vhodné se vybavit psacími a rýsovacími potřebami, případně kalkulačkou

• připravte se na celodenní pobyt v přírodě (voda, bláto, kopřivy) – měření bude probíhat za jakékoliv meteorologické situace (sledujte předpověď počasí – holinky/sluneční brýle, náhradní oblečení apod.)

 

Kontaktní osoby:

doc. Ing. Michal Dohnal Ph.D., michal.dohnal@cvut.cz, D2091

Ing. Tomáš Picek Ph.D., tomas.picek@cvut.cz, D2095