ČVUT \ FSv \ KHH \ Hydrologie \ Výuka v terénu - Srbsko

 

 

Berounka pod Srbskem

Hydrometrování ze soulodí

Povodeň v roce 2002

Berounka nad Srbskem

Náplň kurzu

VÝUKA V TERÉNU Část organizovaná Katedrou hydrauliky a hydrologie (K141): Praktické osvojení dovedností a prohloubení znalostí získaných v předmětech hydraulika a hydrologie. Vyhodnocování průtoku (Berounka v profilu Srbsko) z měřeného rychlostního pole hydrometrickou vrtulí a pomocí hladinových plováků. Nivelace sklonu hladiny. Určení Manningova součinitele drsnosti.
Část organizována Katedrou hydromeliorací a krajinného inženýrství (K143): Popis půdního profilu, odběr půdních vzorků, měření vlhkosti, měření vlhkostního potenciálu, měření hydraulické vodivosti a výtopový infiltrační pokus.

Organizační pokyny

Výuka probíhá ke konci letního semestru.

Pokyny každoročně s dostatečným předstihem html, pdf.

Nutná příprava před měřením v terénu a podmínky udělení zápočtu html, pdf.

Zpráva z měření

Předvyplněná zpráva z hydrometrické části měření (vhodné vytisknout a vzít s sebou do Srbska) pdf.

Formuláře

záznam měření nivelace pdf

záznam měření hydrometrování pdf

záznam měření plováky pdf

Literatura

Kemel, M., Klimatologie, meteorologie, hydrologie. skriptum FSv ČVUT, 3. vydání, Praha, 1991

Mattas, D., Praktické cvičení z hydrometrie , Praha, 2001 (pdf, 612 kB).

Odkazy

Výrobce hydrometrických vrtulí SEBA

Výrobce hydrometrických vrtulí OTT

Srbsko u Berouna

povodi Vltavy (stavy a průtoky na vodních tocích)

 

Poslední změna 07.05.2021