HYKV 
141HYKL - Hydrologie a klimatologie 1
doc. Ing. Josef Křeček, CSc. ; e-mail: josef.krecek@fsv.cvut.cz
Vlastislav Krčmář ; e-mail: vlastislav.krcmar@fsv.cvut.cz
RPMT 2015
Prihlasit | ↓ |
Member Login
Username :
Password :
   

Úvodní strana

Vítáme Vás na stránkách tohoto předmětu.

Tento předmět patří mezi základní kurzy, které by nám měly otevřít dveře pro předměty navazujícího studia. Seznámíme se se základními pojmy z hydrologie a klimatologie a také částečně s řešením dynamických systémů.

Úlohy jsou rozdělené do dvou skupin. První ze skupiny jsou cvičení zaměřená na matematické a pravděpodobnostní zpracovávání dat. V těchto cvičení se naučíme zpracovávat data a vyhodnocovat jejich význam. Budeme zde používat pojmy jako: pravděpodobnostní rozdělení, soubor dat, výběr ze souboru dat, základní popisná statistika, korelace, extrapolace a interpolace.

Druhá polovina úloh je zaměřená na nejčastější empirické i prakticky postupy používané v praxi. V těchto úlohách se naučíme odhadnout návrhový déšť. Také si zde osvojíme základní postupy při odhadu evapotranspirace.

V poslední úloze, která je zaměřená na transformaci povodňové vlny si zkusíme řešení v matlabu, respektive jeho části Simulink, úloha se nějak neliší od úlohy, ve které se řeší vodojem, avšak použijeme sofistikovanější nástroje.

Ve cvičeních se podle časových možností se seznámíme až z 10 úlohami, ve kterých bysme si tyto dovednosti měly procvičit. Pro řešení úloh budeme používat následující programy:

  • MS Excel
  • Arcgis
  • Matlab

Vlastnictví kancelářského balíku se předpokládá, ať už MS Office, anebo Open Office.

Přejeme, aby Vám předmět přinesl mnoho nových a užitečných znalostí.