Náměty na téma bakalářských a diplomových prací - Hydrologie

Téma 1: Modelování hydrologických procesů na malém horském povodí (T. Vogel, J. Dušek, M. Dohnal)

Téma 2: Zjištění velikosti přispívající plochy experimentálního příkopu na povodí Uhlířská (T. Vogel, J. Dušek, M. Dohnal)

Téma 3: Měření a vyhodnocení infiltračních vlastností půdního povrchu (T. Vogel, M. Dohnal, J. Votrubová)

Téma 4: Vyhodnocení měření transpiračního toku smrku ztepilého (T. Vogel, M. Dohnal, J. Votrubová)

Téma 5: Model intercepce z měření podkorunových srážek a srážek na volné ploše pro experimentální povodí na Šumavě (T. Vogel, M. Dohnal, J. Dušek)

Téma 6: Rozložení srážek v mladém smrkovém lese a odhad intercepční kapacity smrku ztepilého na experimentálním povodí v Jizerských horách (T. Vogel, M. Dohnal, J. Votrubová)

Téma 7: Hydrologie malého horského povodí nad hranicí lesa (J. Křeček)

Téma 8: Vliv lesa na akumulaci a tání sněhu (J. Křeček)

Téma 9: Stanovení aktuální evapotranspirace metodou energetické bilance (J. Křeček)

Téma 10: Geneze kvality vody v nádrži v podmínkách kyselé atmosférické depozice (J. Křeček)